Circular economy with a Scandinavian touch

Groene energie

Voor particulieren en bedrijven

IceBear produceert groene stroom voor huishoudens in de directe omgeving. Onze centrale produceert groene energie met CO₂-neutrale vaste biomassa die bij voorkeur afkomstig is uit de lokale omgeving. Denk hierbij aan de opbrengst van snoeiwerkzaamheden langs wegen, verpleging van boomwallen & natuurgebieden en bosonderhoud. Tijdens de groei van bomen nemen deze CO₂ op uit de atmosfeer en zetten deze om in O₂. Wanneer deze bomen of takken omgezet worden in biomassa komt er een plek vrij voor een nieuwe boom of tak, welke op zijn beurt ook weer CO₂ uit de atmosfeer zal opnemen, resulterend in een CO₂-neutraal proces. Door deze biomassa in te zetten als brandstof, in plaats van deze te verwerken als afval en om te zetten in compost, kunnen we deze gebruiken als vervanger voor fossiele brandstof. Het verbrandingsproces is een uiterst schoon proces en laat geen extra footprint achter.