Circular economy with a Scandinavian touch

Actueel

IceBear informeert over kwestie milieuvergunning en handhaving in Steenwijkerland

Op 9 juni 2023 werd IceBear verrast door het voornemen van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland om handhavend tegen milieuovertredingen te gaan optreden. IceBear werd óók verrast door de koerswijziging van burgemeester en wethouders ten aanzien van de vraag of zij een milieuvergunning nodig heeft. Al in 2018 had IceBear zelf een milieuvergunning aangevraagd. Gedeputeerde Staten van Overijssel stelden zich toen formeel op het standpunt dat IceBear geen milieuvergunning nodig heeft; zij kon volstaan met een milieumelding. Tot in ieder geval begin juni dit jaar delen de gemeentelijke adviseurs (huisadvocaat en adviesbureau) het standpunt van Gedeputeerde Staten; IceBear is geen vergunningplichtige inrichting. Dit was ook het standpunt van de burgermeester en wethouders. Begin juni verstrekt de huisadvocaat een tweede advies aan de gemeente. Hierin wordt ‘voorzichtig’ de conclusie getrokken dat IceBear een milieuvergunning moet hebben. De huisadvocaat herroept haar eerdere advies uit april niet.

Op dit moment verdiept IceBear zich in de brieven en de onderzoeksrapporten van de gemeente. Voor het beoordelen van de documenten heeft IceBear meer tijd nodig. Niettemin beseft IceBear zich terdege dat deze complexe materie een maatschappelijke impact heeft. Ondertussen blijft IceBear zich dan ook onverkort inzetten om te voldoen aan de (milieu)regels en overlast voor omwonenden te voorkomen. In het geval aanvullende maatregelen moeten worden getroffen, zullen die worden getroffen. Hetzelfde geldt voor een milieuvergunning. Mocht blijken dat IceBear daadwerkelijk een milieuvergunning nodig heeft, dan wordt die aangevraagd.